Egzamin Gimnazjalny

it's easy

Egzamin gimnazjalny przeznaczony jest dla wszystkich uczniów gimnazjum klas trzecich, którzy aby ukończyć ten etap edukacji muszą do niego przystąpić. W związku z tym, że nie ma progu zdawalności, minimalny wynik nie jest określany.

Istnieją dwa poziomy wymagań:

III.0 – poziom początkujący (zawiera zadania zamknięte)

III.1 – poziom kontynuacyjny/rozszerzony

(zawiera zadania zarówno zamknięte jak i otwarte)

Wymagania na poziomie początkującym sprawdzają stopień opanowania umiejętności w zakresie:

  • rozumienia ze słuchu
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości funkcji językowych
  • znajomości środków językowych

Wymagania na poziomie rozszerzonym sprawdzają stopień opanowania umiejętności w zakresie:

  • rozumienia ze słuchu
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych
  • wypowiedzi pisemnej

 

Uczeń ma 60 minut na napisanie egzaminu na poziomie podstawowym i po 45 minutach przerwy przystępuje do części rozszerzonej, na napisanie której ma również 60 minut.

Wymagania ogólne zadań egzaminacyjnych:

rozumienie ze słuchu

Poziom III.0 – Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne

wypowiadane wyraźnie i powoli.

Poziom III.1 Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne

wypowiadane wyraźnie.

rozumienie tekstów pisanych

Poziom III.0 – Uczeń rozumie krótkie i proste wypowiedzi pisemne.

Poziom III.1 – Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

znajomość funkcji językowych (dotyczy tylko poziomu podstawowego)

Poziom III.0 – Uczeń uczestniczący w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach

reaguje w sposób zrozumiały, odpowiednio do sytuacji.

znajomość środków językowych

Poziom III.0 – Uczeń porusza się w bardzo podstawowym zakresie środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

Poziom III.1 – Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych).

wypowiedź pisemna (dotyczy tylko poziomu rozszerzonego)

Poziom III.1 – Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi w formie pisemnej.

Copyright by Easy Szkoła | Wykonanie ICVision.pl
Facebook