Matura

it's easy

Egzamin maturalny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

W zależności od poziomu egzaminu, do którego przystępuje uczeń, zmienia się przeznaczona ilość czasu. Dla części podstawowej jest to 120 minut, rozszerzonej – 150 minut, a dla dwujęzycznej – 180 minut.

 

charakterystyka części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

Wymagania na poszczególnych poziomach sprawdzają stopień opanowania poniżej przedstawionych umiejętności:

poziom podstawowy

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych
 • wypowiedź pisemna

poziom rozszerzony

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych
 • wypowiedź pisemna

poziom dwujęzyczny

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych
 • wypowiedź pisemna

 

charakterystyka części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

Czas przeznaczony na część ustną egzaminu, to ok. 15 minut.

przebieg egzaminu maturalnego-część ustna

 • rozmowa wstępna
 • rozmowa z odgrywaniem roli
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

przebieg egzaminu maturalnego-dwujęzycznego

 • rozmowa wstępna
 • odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego
 • prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na trzy pytania
Copyright by Easy Szkoła | Wykonanie ICVision.pl
Facebook