predyspozycje językowe

Ten typ testu określi twoje mocne strony, co sprzyja bardziej efektywnemu uczeniu się języka obcego. Według dr Howarda Gardnera jest kilka odmian inteligencji, a nie tylko jedna właściwa. W związku z czym, warto znać swój typ inteligencji, aby móc trafniej i efektywniej dobierać metody pracy.

Wg Gardnera istnieje 8 inteligencji:

  • językowa
  • przestrzenna
  • logiczno-matematyczna
  • kinestetyczna
  • muzyczna
  • interpersonalna
  • intrapersonalna (wewnętrzna)
  • przyrodnicza

tu zrobisz test

tu znajdziesz tłumaczenie do testu

tu znajdziesz interpretację testu

Copyright by Easy Szkoła | Wykonanie ICVision.pl